Obrońca z urzędu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, zgodnie z normą zawartą w §3 pkt 1) i 2) w związku z § 4 ust. 1 zd. 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2015r. poz. 816), w załączeniu przedstawia na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień 1 września 2016 r.:

 

  1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu, deklarujących gotowość udzielenia oskarżonemu pomocy prawnej z urzędu

    oraz

  2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Rejestr zmian dla: Obrońca z urzędu