Księgowość

p.o. Głównego Księgowego: Monika Wawrzyniak

 

tel. 042-715-75-11

fax: 042-209-11-50

e-mail:

 

Do głównych zadań Księgowości należy:

  • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów  budżetowych Sądu Rejonowego w zakresie opłat, grzywien, kosztów sądowych i innych należności;
  • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej depozytów i sum na zlecenie oraz wykorzystania środków pozabudżetowych;
  • sprawy płacowe pracowników Sądu Rejonowego (listy płac, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym itp.)
  • sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowania i wykonywania budżetu Sądu Rejonowego;
  • wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego;
  • prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego;
  • sporządzanie projektów planów rocznych dochodów, wydatków i środków pozabudżetowych

Rejestr zmian dla: Księgowość