Konta bankowe

Sumy depozytowe:

( dot. wpłat: wpłata reszty ceny nabycia nieruchomości, zabezpieczenie majątkowe)

BGK O/Łódź 73 1130 1017 0021 10014990 0004

 

Zaliczki:

( dot. wpłat: rejestr spadkowy, zaliczki na biegłego lub kuratora)

Bank Gospodarstwa Krajowego 81 1130 1163 0014 7128 7420 0002

 

Opłaty, zasądzone koszty sądowe, grzywny:

NBP O/Łódź 09 1010 1371 0007 1022 3100 0000

 

 Świadczenia pieniężne na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego 11 1130 1163 0014 7128 7420 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-08
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
b/d