Komornicy

Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Kancelaria Komornicza nr IV w Zgierzu

Czesław Kosiada, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-716-36-57, 042-716-36-59,

godziny przyjęć:

we wtorki od 9:00-17:00,

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8:00-16:00

WAŻNE:
 1) z dniem 30.06.2019 r. - w związku ze złożoną rezygnacją, wygasło stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pana Czesława Kosiady,
 2)  Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie wyznaczenia zastępcy komornika Pani Anna Sikora Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu została wyznaczona zastępcą Komornika Sądowego Czesława Kosiady z dniem 01.07.2019 r


Kancelaria Komornicza nr V w Aleksandrowie Łódzkim

Przemysław Kowalczyk, 95-070 Aleksandrów Łódzki, 11 Listopada 5A
tel. 727-765-822,
http://www.zgierz-komornik.pl

godziny przyjęć:

wtorek 9:00 - 17:00Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu

Michał Durański, 95-100 Zgierz, ul. Popiełuszki 3a
tel. 042-716-10-39, www.komornik.michalduranski.pl

godziny przyjęć:

we wtorki od 10:00-16:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański - Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu poinformował, że w pierwszym półroczu 2020 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.


 

Kancelaria Komornicza nr I w Zgierzu

Tomasz Banach, 95-100 Zgierz, ul. Długa 44/46 lokal 12
tel. 042-716-05-05, http://www.zgierzkomornik.pl/

rozmowy telefoniczne przyjmowane są:

we wtorki od 9:30-14:00,

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 12:00-14:00

Komornik Banach nie przyjmuje spraw "z wyboru wierzyciela" zgodnie z informacją z dnia 24.08.2020 roku.


Kancelaria Komornicza nr IX w Zgierzu

Anna Sikora, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-715-60-33,

godziny przyjęć:

we wtorki od 8:00-17:00

 

 

Kancelaria Komornicza nr VIII w Zgierzu

Jakub Paś, 95-100, ul. Andrzeja Struga 23/106
tel. 042-296-02-51,

godziny przyjęć:

we wtorki od 10:00–14:00

 

Kancelaria Komornicza nr VI w Aleksandrowie Łódzkim

Michał Krogulec, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Juliusza Słowackiego 5
tel. 042-652-42-19,

godziny przyjęć:

w czwartki od 8:00-15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Krogulec Uprzejmie zawiadamia, iż na dzień 10.07.2020 r. w kancelarii zarejestrowanych jest 1972 spraw egzekucyjnych w bieżącym roku. Ponadto informuję, iż kancelaria nie przyjmuje spraw "z wyboru wierzyciela", ponieważ w zakresie prowadzonych egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 771).


Kancelaria Komornicza nr VII w Zgierzu

Tomasz Modro, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 789-288-777, 

godziny przyjęć:

we wtorki od 9:00-17:00

Rejestr zmian dla: Komornicy