Informacja w sprawie pracy kuratorów

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Nr 96/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie ograniczenia czynności kuratorów sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi i n f o r m u j ę, iż od dnia 2 listopada 2020 r.  do odwołania Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Zgierzu będą działać w ograniczonym dostępie, to znaczy ograniczając osobiste kontakty ze stronami/uczestnikami postępowań/nadzorowanymi/dozorowanymi na rzecz kontaktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw:

  1.    w których wdrożono procedurę tzw. Niebieskiej karty,
  2.    w przedmiocie władzy rodzicielskiej, o ile uprzednio sąd nie ograniczył jej przez nadzór kuratora sądowego,
  3.    o ustalenie sposobu kontaktów z małoletnim,
  4.    w których sąd orzekł o kontaktach z osobą podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką z udziałem kuratora - uczestniczenie w wykonaniu         orzeczenia,
  5.    gdy zgłaszający organ czy instytucja informuje o bezpośrednim zagrożeniu dla życia lub zdrowia małoletniego lub osób objętych postępowaniem,
  6.    o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
  7.    w sprawach o urlopowanie małoletnich z pieczy zastępczej z wyjątkiem gdy małoletni przebywa w domu dziecka;
  8.    z zakresu postępowania w sprawach nieletnich,
  9.    innych zleconych przez sąd, ale tylko wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia dla życia lub       zdrowia osób.

Kontakt do Zespołów Kuratorskich możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:

kuratorzy.karni@zgierz.sr.gov.pl  ; tel.  42 715-76-60

kuratorzy.nieletni@zgierz.sr.gov.pl ; tel. 42 715-76-30

lub poprzez Biuro Obsługi Interesantów: 

boi@zgierz.sr.gov.pl ; tel. 42 715-75-00 

Rejestr zmian dla: Informacja w sprawie pracy kuratorów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-11-02
Publikacja w dniu:
2020-11-02
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia