Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

Kierownik zespołu: Jadwiga Zapolska – Broda

siedziba
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Sekretariat Zespołu
poniedziałek – piątek 7.30 – 15-30 pok. 1.19
tel. 042-715-76-60  fax. 042-209-11-50
email:


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Kierownik zespołu: Sławomira Mrowińska

siedziba
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Sekretariat Zespołu
poniedziałek – piątek 7.30 – 15-30 pok. 3.6
tel. tel. 042-715-76-30 fax. 042-209-11-50
email:

Rejestr zmian dla: Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej