Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 61
z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów
Sądu Rejonowego w Zgierzu.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Nr 47/2019
z dnia 29 marca 2019 roku.

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zgierzu podlega pod Kierownika Oddziału Administracyjnego.Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego” o godzinie 17:45) – z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta od godz. 12: 00 do godz. 12:30.
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego„ o godzinie 14:45) – z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta od godz. 12: 00 do godz. 12:30

 


 
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:

I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Interesantów w zakresie ksiąg wieczystych przyjmuje sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Poniedziałek 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

Telefon 42-715-76-90

Wszelkie informacje można uzyskać:Biuro Obsługi Interesantów NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH
podczas bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku
połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu dokłada wszelkich starań zmierzających do podwyższania standardów obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów.

Aby poznać poziom Państwa zadowolenia z obsługi pracowników Sądu – w Biurze Obsługi Interesantów zostały udostępnione ankiety, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości,  badające poziom satysfakcji interesantów.

 Serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiet i składania ich u pracowników Biura Obsługi Interesantów.

 

Zapraszamy do korzystania z internetowego systemu rezerwacji kolejki:

http://boi.zgierz.sr.gov.pl