ZP-28/2016

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do sądów powszechnych- na podstawie umowy ramowej.

Oznaczenie postępowania: ZP-28/2016
Dokumentacja:

 

Dot. postępowania ZP-28/2016

 

Rozsztrzygnięcie postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty.