Zarządzenie Nr 4/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu

Zarządzenie Nr 4/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 4 stycznia 2019 r.


Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 771)
zarządzam:
1. wyznaczam Panią Annę Sikorę - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
zastępcą Pana Czesława Kosiady Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
w dniach od 04.01.2019r. do 14.01.2019 r. to jest na okres niemożności wykonywania
obowiązków komornika sądowego z powodu choroby,
2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 4/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d