Przyjmowanie i załatwianie spraw

Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego” o godzinie 17:45)
    – z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród trzech stanowisk obsługi interesanta od godz. 11: 00 do godz. 12:30.
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego„ o godzinie 14:45)
    – z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród trzech stanowisk obsługi interesanta od godz. 11: 00 do godz. 12:30.

Biuro Obsługi Interesanta usytuowane jest na parterze Sądu Rejonowego w Zgierzu
ul. Sokołowska 6

nr telefonu: 042-715-75-00

 

W sprawach dotyczących ksiąg wieczystych interesanci przyjmowani są w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych:

  • w poniedziałki w godzinach 8:00 - 17:45
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30

Wnioski o wpis można składać:

  • w poniedziałki w godzinach 8:00 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30