Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 215/19

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Przemysława Kmieciaka, ostatnio zam. 95-100 Zgierz pl. Kilińskiego 7/19, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Królikowskiej, adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6, do zastępowania pozwanej w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 753/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 753/19 postępowanie z wniosku Wiesławy Miller o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Warszawskiej 87 obejmującej działkę o numerze  ewidencyjnym 17 o powierzchni 2,9398 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 501/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani adw. Justyny Kotlińskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Zgierzu, przy ul. Musierowicza 1D dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Venetty Wojciechowskiej w sprawie z wniosku Anny Baczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Elżbiety Kupis pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Mes w sprawie z wniosku Powiatu Zgierskiego – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 906/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 906/19  toczy się postępowanie z wniosku Darii Magdaleny Barcewicz, córki Pawła Barcewicza i Katarzyny Izabeli Kałużnej o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Barcewiczu synu Stanisława i Barbary urodzonym w dniu 21 czerwca 1977 roku w Zgierzu, zmarłym w dniu 16 sierpnia 2014 roku w Zgierzu przed śmiercią stale zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo: