Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1047/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1047/17 postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz reprezentowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Zgierzu o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 99/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański w trybie art. 6371 k.p.c. przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza po Mariuszu Rafale Cybulskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 155/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 155/18, toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Krusińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 943/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 943/17, toczy się postępowanie z wniosku Jana Piaskowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 967/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 967/17 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu o stwierdzenie, że OSP w Zgierzu nabyła z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo: