Ogłoszenie w sprawie III Nsm 780/16

Na podstawie art. 510 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla Aleksandry Beczkowskiej, ostatnio zameldowanej 95-100 Zgierz pl. Kilińskiego 1/14, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Justyny Lipińskiej, adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6, do zastępowania uczestniczki w toczącym się postępowaniu. W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt III Nsm 780/16 toczy się postępowanie z urzędu o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej Aleksandry Beczkowskiej i Witolda Szlichtena nad małoletnim Oliwierem Szlichtenem. Ogłoszenie winno być wyświetlane na stronie internetowej Sądu przez okres jednego miesiąca.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III Nsm 780/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d