Ogłoszenie w sprawie III Nsm 194/17

Na mocy art. 510 kpc i art.144 kpc ustanowiono dla uczestnika postępowania Jarosława Cybulskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Anny Szymańskiej adres do korespondencji: Zgierz, ul. Sokołowska 6, do zastępowania uczestnika w toczącym się postępowaniu w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6 gdzie toczy się postępowanie

w sprawie z urzędu z udziałem Beaty Radwańskiej, Jarosława Cybulskiego, Zdzisławy Cybulskiej i Andrzeja Cybulskiego o zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Wiktorią Cybulską oraz sprawy z urzędu z udziałem Beaty Radwańskiej i Jarosława Cybulskiego w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Natalią Cybulską oraz sprawy z urzędu z udziałem Beaty Radwańskiej i Daniela Barczewskiego w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Natanielem Barczewskim

 (sygn. akt III Nsm 194/17)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III Nsm 194/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d