Ogłoszenie w sprawie I Ns 950/18

W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Janie Piotrze Macierzyńskim, synu Walentego i  Aleksandry zmarłym w dniu 7 maja 2016 roku w Głownie, przed śmiercią stale zamieszkałym w Głownie. Sąd poucza, iż ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 950/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d