Ogłoszenie w sprawie I Ns 846/17

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 846/17 toczy się postępowanie z wniosku Henryki i Stanisława małżonków Matusiak z udziałem Kazimierza Kusztelaka o stwierdzenie nabycia przez Henrykę i Stanisława małżonków Matusiak do majątku objętego wspólnością małżeńską przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 2/19 o powierzchni 0,5684 ha, położoną w Jasionce, gminie Zgierz, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności do przedmiotowych nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 846/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d