Ogłoszenie w sprawie I Ns 771/17

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 771/17 postępowanie z wniosku Norberta Florkowskiego z udziałem Gminy Miasto Zgierz, Jana Kurtyka, Stanisława Ochoty i Aleksandry Białk o stwierdzenie nabycia przez Irenę i Józefa  małż. Florkowskich  z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 816 o powierzchni 0,1399 ha położonej w Zgierzu przy ul. Przemysłowej 5, powiat zgierski, województwo łódzkie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani ZD.  Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.


Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 771/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d