Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/18

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 67/18  toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie, że nabył on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości w obrębie geodezyjnym Sokolniki Las stanowiących następujące działki geodezyjne:

  1. numer 1193 o powierzchni 0,0750 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;
  2. numer 1189/1 o powierzchni 0,1679 ha dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów,
  3. numer 1189/2 o powierzchni 0,0454 ha, dla której prowadzona jest KW nr LD1G/00008835/6;
  4. numer 1189/3 o powierzchni 0,0394 ha;
  5. numer 1184/2 o powierzchni 0,0224 ha dla której prowadzona jest KW nr LD1G/00014528/6;
  6. numer 1184/3 o powierzchni 0,0452 ha dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;
  7. numer 1184/4 o powierzchni 0,0339 ha, dla której prowadzona jest KW nr LD1G/00006907/8;
  8. numer 1184/5 o powierzchni 0,0929 ha dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d