Ogłoszenie w sprawie I Ns 525/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 525/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych    w Sokolnikach Las, gmina Ozorków, obejmujących działki o numerze ewidencyjnym 1227 o powierzchni 0,1328 ha, 1241 o powierzchni 0,1569 ha, 1250 o powierzchni 0,1112 ha i 1254 o powierzchni 0,0920 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomości, których dotyczy wniosek pozostają    w posiadaniu Gminy Ozorków. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości  w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 525/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d