Ogłoszenie w sprawie I Ns 524/17

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 524/17 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie, że nabył on z mocy prawa przez zasiedzenie własność części rowu przydrożnego oznaczonego jako działka nr 160/5 o pow. 0,0032 ha w Ozorkowie oraz nieruchomości położonych w Ozorkowie stanowiących działki geodezyjne numer 287/13 o powierzchni 0,3275 ha numer 160/6 o pow. 0,0064 ha, dla których nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, i które aktualnie stanowią pas drogowy – ul. Jana Kochanowskiego. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 524/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d