Ogłoszenie w sprawie I Ns 520/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. AGNIESZKI  ZARZYCKIEJ - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Krzysztofa Świątkiewicza w sprawie z wniosku Ilony Kowalewskiej z udziałem Krzysztofa Kowalewskiego vel Świątkiewicza, Kajetana Świątkiewicza, Katarzyny Malak, Katarzyny Karwackiej, Aleksandry Fic, Krystiana Guzikowskiego, Krzysztofa Świątkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zstępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 520/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d