Ogłoszenie w sprawie I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 392/17 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza z udziałem Jadwigi Walczak o stwierdzenie nabycia spadku  po Mirosławie Walczaku, zmarłym w dniu 10 czerwca 2014 roku w Aleksandrowie Łódzkim, na stałe zamieszkałym w Aleksandrowie Łódzkim. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydziału Cywilnego  i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięciw postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 392/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d