Ogłoszenie w sprawie I Ns 385/18

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 385/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1206 o powierzchni 0,7298 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość jest położona w obrębie geodezyjnym nr 20 Sokolniki Las i aktualnie stanowi użytki drogowe – pas drogi publicznej – ulicę Dzielną.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 385/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d