Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 311/17 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Bogdanie Wacławie Brzezińskim synu Wacława i Heleny zmarłym w dniu 30 października 2016 roku w Łodzi ostatnio zamieszkałym w Zgierzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d