Ogłoszenie w sprawie I Ns 2089/16

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2089/16 postępowanie z wniosku Lecha Przybysz i Grażyny Przybysz z udziałem Teresy Owczarczyk, Stanisławy Przybysz, Henryka Owczarczyka, Marzeny Głowackiej i Michała Głowackiego  o stwierdzenie nabycia przez Lecha Przybysz i Grażynę Przybysz lub Marzenę Głowacką i Michała Głowackiego z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Jasionce, gmina Zgierz, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2/14  o powierzchni 0,7720 ha oraz działkę o numerze ewidencyjnym 106/15 o powierzchni 0,0716 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość, której dotyczy wniosek pozostaje w posiadaniu Marzeny Głowackiej  i Michała Głowackiego. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości  w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 2089/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d