Ogłoszenie w sprawie I Ns 152/18

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zgierzu postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 152/18 zezwolił Bożenie Pawłowskiej na złożenie do  depozytu sądowego kwoty 7 zł ( siedem złotych ) – ze zrzeczenie  się uprawnienia do odebrania jej z powrotem – tytułem zapłaty reszty ceny sprzedaży nieruchomości położonej  pryz ul. Łęczyckiej 28 ( dawniej Bugaj pod nr 42 ) w Ozorkowie, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 1 i 2 o łącznej powierzchni 1,4549 ha zabezpieczonej wpisem hipoteki umownej zwykłej w kwocie 7 zł ( siedem złotych ) na rzecz Joanny Knap w dziale IV księgi wieczystej nr  LD1G/00011209/3 , która to kwota ma zostać wydana  do rąk spadkobierców wierzycielki Joanny Knap na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich prawa do spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 152/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
b/d