Ogłoszenie w sprawie I Ns 1359/16

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1359/16 postępowanie z wniosku Jadwigi Marii Samulskiej o stwierdzenie nabycia przez Jadwigę Marię Smaulską, Irenę Leśkiewicz , Elżbietę Barbarę Gerstmann i Jolantę Teresę Bobińską z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 381 o pow. 0,1434 ha  położonej we wsi Ustronie dla której prowadzony jest zbiór dokumentów ZD nr 2210 po 1/4. Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy i uczestniczek. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 1359/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
b/d