Ogłoszenie w sprawie I Ns 1153/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1153/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa -Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 1096/1 o pow. 0,7548 ha, działki o nr ewidencyjnym 1096/5 o pow. 0,1923 ha, działki o nr ewidencyjnym 1151 o pow. 0,6717 ha, działki o nr ewidencyjnym 1096/2 o pow. 0,0476 ha, działki o nr ewidencyjnym 1096/3 o pow. 0,0478 ha, działki o nr ewidencyjnym 1096/6 o pow. 0,0689 ha położonej w Sokolniki Las, gm. Ozorków, dla których to działek w przypadku działek o nr 1096/2 i 1096/3 prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00015278/5, w przypadku działek 1096/6 prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00014441/2 w przypadku działek o nr 1096/1, 1096/5, 1151 nie jest prowadzona księga wieczysta ani ZD. Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 1153/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d