Ogłoszenie w sprawie I Co 93/18

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  radcy prawnego Agnieszki Caban prowadzącej kancelarię radcy prawnego w Zgierzu przy ulicy Przygranicznej 10 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Barbary Gruter do reprezentowania w sprawie z wniosku Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Barbary Gruter.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 93/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d