Ogłoszenie w sprawie I Co 2017/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Co 2017/17 Karolina Kałużna złożyła wykaz inwentarza po Bolesławie Kałużnym, PESEL 33090207039, urodzonym dnia 2 września 1933 roku, zmarłym dnia 22 marca 2016 roku, ostatnio na stałe zamieszkałym Warszyce 11, 95-001 Biała.

Sąd jednocześnie poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 2017/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d