Ogłoszenie w sprawie I Co 1751/17

Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Kaczorowskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego 4, do zastępowania w sprawach egzekucyjnych Km 1616/17, Km 2036/17 i Km 2118/17 prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę, Tomasza Ignaczaka – dłużnika nieznanego z miejsca pobytu.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 1751/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d