Ogłoszenie w sprawie I C 754/17

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Anety Fortuniak – Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Elżbiety Pastusiak do reprezentowania w sprawie z powództwa PGKiM Spółki z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim przeciwko Elżbiecie Pastusiak o zapłatę.

Sygn. akt I C 754/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zstępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 754/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
b/d