Ogłoszenie w sprawie I C 2372/15

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej, Kancelaria Adwokacka, ul. Andrzeja Struga 13/21 lok. 105, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: w sprawie z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przeciwko Tomaszowi Janowi Nyczaj o zapłatę.

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 2372/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d