Ogłoszenie w sprawie I C 2247/17

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Sławomierza Janiszewskiego – Kancelaria Adwokacka pl. Kilińskiego 12 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzaty Siedleckiej do reprezentowania w sprawie z powództwa KGPN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Małgorzacie Siedleckiej - o zapłatę.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 2247/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d