Ogłoszenie w sprawie I C 1735/17

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marty Florczyk – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Michalaka do reprezentowania w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie przeciwko Mateuszowi Michalakowi - o zapłatę.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1735/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d