Ogłoszenie w sprawie I C 1190/17

Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Agnieszki Zarzyckiej pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Joanny Żywocińskiej w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. o zapłatę.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zstępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1190/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d