Ogłoszenie w sprawie I C 1056/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. ANETY FORTUNIAK - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Dariusza Matei w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Dariuszowi Matei o zapłatę.

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zstępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1056/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d