Ogłoszenie w sprawie I C 1009/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. ANETY ROGALSKIEJ - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Krzysztofa Balcerak w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Krzysztofowi Balcerak o zapłatę.

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zstępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1009/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d