Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 854/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Edwarda Marciniaka

  W dniu 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Edwardzie Marciniaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 966/16

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Adw. Jakuba Sokoła, adres dla doręczeń 95-100 Zgierz  ul. Bazylijska 39 lok.3 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pawła Bojarzyńskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 270/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Michała Andrzejewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak, adres do korespondencji: Zgierz, ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo: