Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 609/18

  W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza spadku po Pawle Jaszczura.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 745/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 745/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Chądzyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 792/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 792/18 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka masy upadłości Jerzego Skrobskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Grigel-Skrobskie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 803/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 803/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Sędziak z udziałem Ireneusza Sędziaka, Witolda Sędziaka, Artura Sędziaka i Magdaleny Sędziak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 898/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 898/18 Daria Rudnicka i Karolina Szumska złożyli wykaz inwentarza po Dariuszu Rudnickim, PESEL 700408XXXXX, urodzonym dnia 8 kwietnia 1970 roku, zmarłym dnia 13 marca 2018 roku, ostatnio na stałe zamieszkałym ulica 3-go Maja 31/5, 95-100 Zgierz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 799/18 Maja Zuchora, Rafał Kalinowski i Wojciech Kalinowski złożyli wykaz inwentarza po Wacławie Kalinowskiej, PESEL 500115xxxxx, urodzonej dnia 15 stycznia 1950 roku, zmarłej dnia 15 października 2015 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej ulica Sikorskiego bl. 4 m 7, 95-015 Głowno.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo: