Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 728/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika SR w Zgierzu Doroty Pabiańczyk ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 800/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 800/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 582 (pięćset osiemdziesiąt dwa) złote.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 800/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika SR w Zgierzu Agnieszki Zarzyckiej ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 879/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 879/18 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Banasiak o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Stanisławie Banasiaku.


  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 913/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 913/18 postępowanie z wniosku Ryszarda Czaplińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 162/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 162/18 postępowanie z wniosku Józefa Pałczyńskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1128/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1128/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Miasto Ozorków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 86/18 postępowanie z wniosku Anny Stańczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Danucie Bartosiak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 887/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 887/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Nieboraka o stwierdzenie, że nabył on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w Aleksandrowie Łódzkim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 987/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 987/18 postępowanie z wniosku Jarosława Demeszko i Iwony Demeszko o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: