Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 344/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 344/17  toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Proga o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Proga.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 843/15

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 843/15 postępowanie z wniosku Krystyny Gałeckiej Nonas.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 386/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 386/17 postępowanie z wniosku Teresy Jędrzejczak o stwierdzenie nabycia spadku przez wnioskodawczynię.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 39/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 39/17 postępowanie z wniosku Anny Góra o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Olczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2070/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, w sprawie I Ns 2070/16  toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Lewandowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Kwiatkowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2025/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 2025/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości zabudowanej położonej  w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 116/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 116/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Gabrielczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Piechockim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo: