Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 933/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 933/17 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 307/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 307/17, toczy się postępowanie z wniosku Barbary Rakszewskiej, Elżbiety Stefańskiej i Haliny Gwizdalskiej z udziałem Haliny Czrwińskiej, Marka Bełdowskiego, Jolanty Kisiel-Mrówczyńskiej, Jerzego Rajskiego, Feliksa Pisery, Ireny Pisery, Agnieszki Wiroskiej, Zofii Babińskiej, Stanisława Mielczarka, Kazimiery Milczarek, Bogusza Marszałka i Marianny Juszczak o stwierdzenie nabycia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 868/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 868/17 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Piątkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 720/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 720/17 toczy się postępowanie z wniosku Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Stefanii Dębskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dębskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 939/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 939/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Wandy Kozłowskiej, Izabeli Żebrowskiej, Małgorzaty Żebrowskiej–Bieńczak i Michała Żebrowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 940/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 940/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Stanisławy Kowalskiej i Zdzisława Wypychowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1031/14

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1031/14 toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Emilii Ciesielskiej, Adriana Ciesielskiego, Radosława Ciesielskiego i Eweliny Ciesielskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Marzannie Ciesielskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo: