Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 67/18  toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 989/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 989/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Grabarek, Zbigniewa Grabarka i Henryka Grabarka z udziałem Barbary Brzezińskiej, Jadwigi Stańczyk i Jana Grabarka o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Grabarku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 94/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 94/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank SA w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Dominiaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1106/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1106/17 postępowanie z wniosku Kazimierza Krzewiny o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Krzewina.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 437/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 437/16 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Milczarek z udziałem Anety Tesarovej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 475/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu , ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 475/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 69/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 69/18, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 762/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 762/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Elżbiety Białek, Konrada Gawlika i Bożeny Kęcerskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 244/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 244/18 z wniosku Zdzisława Chmielewskiego z udziałem Małgorzaty Chmielewskiej i Piotra Chmielewskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 391/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/18 toczy się postępowanie z wniosku Reginy Kubiak i Czesława Kubiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wagner.

  Czytajwięcejo: