Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1204/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1204/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie, że Skarb Państwa  nabył z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości – działek  położonych w Sokolnikach – Lesie ulica Kielecka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1124/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 1124/18 Mirosława Wiszniewska złożył wykaz inwentarza po Edwardzie Wiszniewskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 44/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Przemysławowi Kowalczykowi sporządzenie spisu inwentarza po Zofii Łysiak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 827/18

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postepowania Zouheir Badda, ostatnio zam. 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 79, Zgierz, ul. Baczyńskiego 37, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanny Kutzner.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 639/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 639/18 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Malinowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 917/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 917/18 Emilia Kniżewska, Tomasz Beczkowski i Beata Kwiatkowska złożyli wykaz inwentarza po Hieronimie Beczkowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 940/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 940/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 799/18 Maja Zuchora, Rafał Kalinowski i Wojciech Kalinowski złożyli wykaz inwentarza po Wacławie Kalinowskiej, PESEL 500115xxxxx, urodzonej dnia 15 stycznia 1950 roku, zmarłej dnia 15 października 2015 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej ulica Sikorskiego bl. 4 m 7, 95-015 Głowno.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: