Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 764/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 764/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 408/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 408/18 postępowanie z wniosku Ilony Kolendy o stwierdzenie nabycia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 586/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 586/18 toczy się postępowanie z wniosku Adama Wawrzyna o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I 755/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I 755/18 postępowanie z wniosku Gminy  Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Kuzańskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1050/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1050/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Świstku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 805/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 805/18 postępowanie z wniosku Asekuracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Kazimierze Bartczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 756/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 756/18 postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Rogalskiej, urodzonej 17 stycznia 1928 roku w Ozorkowie , zmarłej 22 października 2014 roku w Łodzi, przed śmiercią zamieszkałej w Ozorkowie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 573/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 573/18 postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu  o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Ignaczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: