Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Co 2017/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Co 2017/17 Karolina Kałużna złożyła wykaz inwentarza po Bolesławie Kałużnym, PESEL 33090207039, urodzonym dnia 2 września 1933 roku, zmarłym dnia 22 marca 2016 roku, ostatnio na stałe zamieszkałym Warszyce 11, 95-001 Biała.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 846/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 846/17 toczy się postępowanie z wniosku Henryki i Stanisława małżonków Matusiak z udziałem Kazimierza Kusztelak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 771/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 771/17 postępowanie z wniosku Norberta Florkowskiego z udziałem Gminy Miasto Zgierz, Jana Kurtyka, Stanisława Ochoty i Aleksandry Białk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 986/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 986/17 postępowanie z wniosku Marii Dudek o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Szynkler.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1474/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Co 1474/17 Michał Niemowny złożył wykaz inwentarza po Łukaszu Niemownym

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 795/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 795/17 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Tylenda.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 345/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 345/17 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Krzemieniewskiej z udziałem Marka Graczyka, Grażyny Zemla, Mirosławy Replińskiej i Zbigniewa Graczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Graczyku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 645/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 645/17 toczy się postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie z udziałem Małgorzaty Wimmer, Grzegorza Jędrzejczaka i Mirosława Jędrzejczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Jędrzejczak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 926/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 926/17 toczy się postępowanie z wniosku Zdzisława Sasinowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Sasinowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1000/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1000/17 postępowanie z wniosku Wandy Andrzejewskiej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: