Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1581/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 1581/17 Krzysztof Szalejka, Anna Potakowska i Krystyna Szalejka złożyli wykaz inwentarza po Janie Szalejka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 826/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 826/17 postępowanie z wniosku Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w  Warszawie z udziałem Anny Rutkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Miszkiewiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 490/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 490/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Lucji Rybak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 854/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 854/17 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Srebrna Dąbrówka„.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 504/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 504/17 postępowanie z wniosku Jacka Łukaszewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Łukaszewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1031/14 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz z udziałem Włodzimierza Bagińskiego, Agnieszki Zakrzewskiej, Iwony Zakrzewskiej, Radosława Zakrzewskiego i Julii Zakrzewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Annie Bagińskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 545/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 545/17 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Matjasika.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 366/17 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Walczak, Marii Safianowskiej o stwierdzenie, że nabyły one wraz z Marią Walczak, Jadwigą Walczak, Radosławem Safianowskim i Małgorzatą Walczak  z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości w Głownie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 595/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 595/16 postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A w Warszawi z udziałem Waldemara Schoska, Michelle Schoska, Eweliny Galek, Krystyny Schoskiej, Rafała Schoska, Nicole Schoska, Jarosława Jendrzejczyka, Michała Jendrzejczyka, Martyny Jendrzejczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Galek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1031/14

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1031/14 toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Emilii Ciesielskiej, Adriana Ciesielskiego, Radosława Ciesielskiego i Eweliny Ciesielskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Marzannie Ciesielskiej.

  Czytajwięcejo: