Ogłoszenia sądowe

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie III RC 270/16

    Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Michała Andrzejewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak, adres do korespondencji: Zgierz, ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

    Czytajwięcejo: