Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 250/18

  Sąd  Rejonowy w Zgierzu I Wydział  Cywilny  zawiadamia,  iż toczy  się  przed tym  Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/18 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Jabłońskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 250/18

  Sąd  Rejonowy w Zgierzu I Wydział  Cywilny  zawiadamia,  iż toczy  się  przed tym  Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/18 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Jabłońskim. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1034/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1034/17 postępowanie z wniosku Czesława Kozłowskiego o stwierdzenie nabycia mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 391/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/18 toczy się postępowanie z wniosku Reginy Kubiak i Czesława Kubiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wagner.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 854/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej.

  Czytajwięcejo: