Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2298/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Beaty Antczak dla Ireny Teodorczyk w sprawie z powództwa Wojciech Martulewicza i Elżbiety Martulewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 804/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 804/18 postępowanie z wniosku Karoliny Bartoszuk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 913/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 913/18 postępowanie z wniosku Ryszarda Czaplińskiego o stwierdzenie nabycia przez Ignacego i Czesławę małżonków Czaplińskich z mocy samego prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1063/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Doroty Pabiańczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego wierzyciela w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z udziałem Gminy Zgierz - o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 980/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 980/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi z udziałem Gminy Zgierz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 980/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Marty Florczyk  pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego wierzyciela w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z udziałem Gminy Zgierz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns I Ns 826/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Doroty Pabiańczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu wierzycieli Marianny Błaszczyk, Jana Jatczaka, Stefana Jatczaka i Wacławy Jatczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 859/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Doroty Pabiańczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców wierzyciela Kazimierza Ledziona.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 181/18

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono dla pozwanego Kamila Bełdzińskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Justyny Lipińskiej adres do korespondencji: Zgierz, ul. Sokołowska 6, do zastępowania uczestnika w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 728/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 728/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56.117 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) złotych.

  Czytajwięcejo: