Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 795/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Ilony Tylendy w sprawie z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 795/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Bogumiły Tylenda w sprawie z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 285/18, toczy się postępowanie z wniosku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 438/18 postępowanie z wniosku Pauliny Rzeszutek o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Andrzeju Wrzesińskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 68/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1059/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1059/17 postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz z udziałem Sylwestra Koślin, Jerzego Koślin, Janiny Modlińskiej, Moniki Grabarczyk, Wioletty Grabarczyk, Katarzyny Grabarczyk, Wandy Wieczorek, Grzegorza Piątkowskiego, Anny Siekierskiej, Janusza Gajowczyka, Józefa Biegarczyka, Marianny Biegarczyk i Tedda Bennetta.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 367/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 367/17 toczy się postępowanie z wniosku Wacławy Sęk z udziałem Iwony Zalewskiej, Genowefy Kowalskiej, Danuty Zając, Ewy Kwiatkowskiej, Agnieszki Hajdys, Heleny Sek, Sławomira Sęka, Włodzimierza Sęka, Jana Sęka, Pawła Sęka, Doroty Tworskiej, Wojciecha Sęka i Ireny Sęczkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 312/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 312/18 postępowanie z wniosku Jerzego Rogalewicza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 150/18, toczy się postępowanie z wniosku Michała Czerpaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 474/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo: