Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 609/18

  W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza spadku po Pawle Jaszczura.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 745/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 745/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Chądzyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 792/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 792/18 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka masy upadłości Jerzego Skrobskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Grigel-Skrobskie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 803/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 803/18 toczy się postępowanie z wniosku Anny Sędziak z udziałem Ireneusza Sędziaka, Witolda Sędziaka, Artura Sędziaka i Magdaleny Sędziak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 898/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 898/18 Daria Rudnicka i Karolina Szumska złożyli wykaz inwentarza po Dariuszu Rudnickim, PESEL 700408XXXXX, urodzonym dnia 8 kwietnia 1970 roku, zmarłym dnia 13 marca 2018 roku, ostatnio na stałe zamieszkałym ulica 3-go Maja 31/5, 95-100 Zgierz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 460/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 460/18, toczy się postępowanie z wniosku Jakuba Wojcieszek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Stefanię Wojcieszek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 656/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 656/18 postępowanie z wniosku Marcina Banasiaka, Bożeny Banasiak i Agnieszki Banasiak o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Banasiak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 689/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 689/18 postępowanie z wniosku Marii Czyżykowskiej-Karczewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Karczewskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 799/18 Maja Zuchora, Rafał Kalinowski i Wojciech Kalinowski złożyli wykaz inwentarza po Wacławie Kalinowskiej, PESEL 500115xxxxx, urodzonej dnia 15 stycznia 1950 roku, zmarłej dnia 15 października 2015 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej ulica Sikorskiego bl. 4 m 7, 95-015 Głowno.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 743/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 743/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Jacku Gabryelczaku.

  Czytajwięcejo: