Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2649/16

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Jadwigi Jaros do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Krystyny Lucyny Tadeusiak do reprezentowania w sprawie z powództwa Banku Pocztowego SA przeciwko Krystynie Lucynie Tadeusiak - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1736/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Gabrieli Sadowskiej, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z powództwa Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ozorkowie przeciwko Sebastianowi Kwiatkowskiemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1934/17

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanolono kuratora sądowego w osobie adw. Macieja Korczaka do reprezentowania go w sprawie egzekucyjnej Km 650/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego, Czesława Kosiadę. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2015/16

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Kamila Sylwestra Kazimierskiego kuratora w osobie adw. Tomasza Chodkiewicza  do reprezentowania go w sprawie I Ns 2015/16 z wniosku Karoliny Kazimierskiej o dział spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 623/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 623/17 toczy się postępowanie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 761/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny informuje, że przed tut. Sądem toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Głownie oznaczonej jako działki nr ewidencyjnymi 66 i 67 przy ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 608/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 608/17 toczy się postępowanie z wniosku Lecha Sentkiewicza z udziałem Krystyny Dylewskiej, Zofii Opalińskiej - Laskoś, Ludwika Sentkiewicza, Edyty Staniec, Bolesława Opalińskiego i Kazimierza Staniec.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 886/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 886/17 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1155/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1155/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo: