Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 476/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 476/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia własności nieruchomości – działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 610/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 610/18 postępowanie z wniosku Apolonii Sokół

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1127/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1127/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 454/15

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 454/15 toczy się postępowanie z wniosku Fast Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Świstak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 543/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 543/18 postępowanie z wniosku Zdzisławy Szymczak o stwierdzenie nabycia spadku Ludwiku Szymczaku, zmarłym 6 maja 1937 roku w Zgierzu, ostatnio przed śmiercią stale przebywającym w Zgierzu. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 732/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 732/18, toczy się postępowanie z wniosku Patrycji Krasińskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1012/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1012/18 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Trzcińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Stawskim, synu Józefa i Józefy, zmarłym w dniu 3 marca 1950 roku w Zgierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1204/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1204/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie, że Skarb Państwa  nabył z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości – działek  położonych w Sokolnikach – Lesie ulica Kielecka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 827/18

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postepowania Zouheir Badda, ostatnio zam. 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 79, Zgierz, ul. Baczyńskiego 37, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanny Kutzner.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 799/18 Maja Zuchora, Rafał Kalinowski i Wojciech Kalinowski złożyli wykaz inwentarza po Wacławie Kalinowskiej, PESEL 500115xxxxx, urodzonej dnia 15 stycznia 1950 roku, zmarłej dnia 15 października 2015 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej ulica Sikorskiego bl. 4 m 7, 95-015 Głowno.

  Czytajwięcejo: