Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 561/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 561/17 postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. Dział Obsługi Spraw Spadkowych z udziałem Tadeusza Latosiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Latosiewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 176/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 176/17 toczy się postępowanie z wniosku mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Władysławie Moszczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1236/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu Wydział I Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 532/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 532/17 postępowanie z wniosku Wierzytelności Glob sp. zo.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Grażyny Olejniczak o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Olejniczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 466/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie  o sygnaturze akt I Ns 466/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Kuzańskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 854/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Edwarda Marciniaka

  W dniu 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Edwardzie Marciniaku.

  Czytajwięcejo: