Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 426/18 toczy się postępowanie z wniosku Magdaleny Krzyżańskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 395/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 395/17, toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Izdebskie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 115/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 115/18 toczy się postępowanie z wniosku z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Piotra Wiaderkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 366/18 toczy się postępowanie z wniosku z wniosku Gminy Miasto Zgierz z udziałem Aldony Michalskiej i Edyty Michalskiej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 580/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 580/18 toczy się postępowanie z wniosku z wniosku Credit Agricole Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Zofii Klimczak, Heleny Redos, Józefy Kucharskiej, Wandy Śliwińskiej, Elżbiety Frydrysiak i Bogdana Wilczyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Redos.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 473/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 473/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 359/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 359/18 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Drwalewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Trocińskiej, zmarłej w dniu 26 marca 2018  roku w Łęczycy, ostatnio stałe przebywającej z Ozorkowie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 384/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 384/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa- Starosty Zgierskiego o stwierdzenie, że nabył ona z mocy prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sokolniki Las, stanowiącej działkę geodezyjną numer 1148 o powierzchni 0,1560 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 619/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 619/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa -Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 251/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 251/18 postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Rogalskiej.

  Czytajwięcejo: