Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1091/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika SR w Zgierzu Anety Fortuniak ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 917/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 917/18 Emilia Kniżewska, Tomasz Beczkowski i Beata Kwiatkowska złożyli wykaz inwentarza po Hieronimie Beczkowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 748/18

  W dniu 16 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marcinie Dordańskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2216/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Doroty Pabiańczyk - pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Doroty Pijewskiej

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 3118/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Doroty Pabiańczyk - pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Agnieszki Grzelak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 940/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 940/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1020/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1020/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 823/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Jadwigi Jaros dla uczestniczki Katarzyny Kaczmarek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1219/15

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1219/15 postępowanie z wniosku Zofii Gasik.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1066/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 3 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1066/18 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Janie Machnio, synu Wawrzyńca i Teresy, PESEL: 57072311578, zmarłym w dniu 10 października 2018 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Zgierzu, przy ul. Narutowicza 27/5.

  Czytajwięcejo: