Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 251/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 251/18 postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Rogalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 250/18

  Sąd  Rejonowy w Zgierzu I Wydział  Cywilny  zawiadamia,  iż toczy  się  przed tym  Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/18 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Jabłońskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 250/18

  Sąd  Rejonowy w Zgierzu I Wydział  Cywilny  zawiadamia,  iż toczy  się  przed tym  Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/18 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Jabłońskim. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 250/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Kupis do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Wiolety Jeszke w sprawie z wniosku Wojciecha Martulewicza z udziałem Wiolety Jeszke - o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Martulewiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1492/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie w osobie adwokat Agnieszki Caban, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu pozwanego Artura Szczepaniaka w sprawie z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Arturowi Szczepaniakowi o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2755/16

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Beaty Antczak do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu pozwanego Pawła Kocemby w sprawie z powództwa mBank Spóki Akcyjnej z siedziba w Warszawie przeciwko Pawłowi Kocembie - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1034/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1034/17 postępowanie z wniosku Czesława Kozłowskiego o stwierdzenie nabycia mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 502/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie w osobie adwokat Agnieszki Caban, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Kabacińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 338/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Kupis,  Sad Rejonowy   w Zgierzu ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz 90 do zastępowania w Sądzie Rejonowym  w Zgierzu uczestniczki Moniki Dzięcielskiej – ostatnio zamieszkałej w Koluszkach przy ul. Głowackiego 29 m 15 w sprawie z wniosku Kariny Jareckiej z udziałem Moniki Dzięcielskiej o złożenie do depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 795/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Marta Jaskułowska do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Łukasza Tylendy w sprawie z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo: