Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 98/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 98/18 z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi  (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź) wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłych.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 70/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomośc.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1740/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt I Ns 1740/16, toczy się postępowanie z wniosku Emilii Wólczyńskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 84/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 84/18 postępowanie z wniosku Józefy Trafalskiej z udziałem Piotra Trafalskiego, Andrzeja Trafalskiego, Barbary Molińskiej, Tadeusza Trafalskiego, Aliny Wolskiej, Joanny Wolskiej-Kinneging, Elżbiety Plucińskiej, Agnieszki Kowalskiej i Marka Plucińskiego o stwierdzenie na jej rzecz nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 145/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem sprawa o sygnaturze akt I Ns 145/17 z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu z udziałem Marianny Biadała o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1242/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Głowińskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Cezarego Ratajczyka w sprawie z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Cezaremu Ratajczykowi o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2224/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Tomasza Chodkiewicza do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Andrzeja Szulca w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Andrzejowi Szulc o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 599/15

  Na mocy art. 144 § 1,2,3 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Lipińskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu uczestnika postępowania Marka Bruc.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 516/15

  Na mocy art. 144 § 1,2,3 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Lipińskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu uczestniczki postępowania Bogumiły Michałkiewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1101/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt I Ns 1101/17 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Głowackiej  o zasiedzenie nieruchomości.

  Czytajwięcejo: