Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 176/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 176/17 toczy się postępowanie z wniosku mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Władysławie Moszczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 29/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego Kancelaria Adwokacka, ul. Łęczycka 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku wierzyciela Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu z udziałem dłużniczki Anny Izabeli Pastusiak o ustanowienie kuratora

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 69/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny, ul. Sokołowska 6 w sprawie o sygnaturze akt  I Ns 69/17 toczy się postępowanie z wniosku mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Małgorzaty Frątczak i Bartosza Frątczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Michale Frątczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1236/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu Wydział I Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 29/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego Kancelaria Adwokacka, ul. Łęczycka 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 574/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Adwokat Magdaleny Kaczorowskiej dla Tomasza Ignaczaka w sprawie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 532/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 532/17 postępowanie z wniosku Wierzytelności Glob sp. zo.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Grażyny Olejniczak o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Olejniczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 466/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie  o sygnaturze akt I Ns 466/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Kuzańskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1556/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Lilianny Felczyńskiej - Fiks Kancelaria Adwokacka ul. A. Struga 13-21 lok 105, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie
  p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6

  Czytajwięcejo: