Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 208/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 208/19 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Krogulca.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/19

  W dniu 23 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał w sprawie o sygnaturze akt I Ns 48/19 postanowienie o spisie inwentarza po Czesławie Kazimierze Bartczak z domu Walickiej, córce Antoniego i Stanisławy, PESEL 4211xxxxxxxxx, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ozorkowie, zmarłej w dniu 25 sierpnia 2015 roku w Zgierzu. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1102/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1102/18 z wniosku Gminy Parzęczew zam. w miejscowości Wytrzyszczki 11 gm. Parzęczew wszczęto postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Staniaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 172/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 172/17 toczy się postępowanie z wniosku Kazimiery Kowalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 224/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 224/19 postępowanie z wniosku Danuty Pelskiej o stwierdzenie nabycia przez Marianne i Józefa Piestrzeniewcz z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 72 o pow. 0,4749 ha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1947/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 1947/16 postępowanie z wniosku Ludwika Kopanii z udziałem Gminy Miasta Głowno, Marii Kopanii, Jana Kopanii, Krystyny Czerwiec, Iwony Gawrysiak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 922/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 922/18 postępowanie z wniosku Moniki Kaczmarskiej o zasiedzenie nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1092/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1092/18 postępowanie z wniosku GETIN Noble Bank Spółki Akcyjne.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 924/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 924/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności działki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 154/19 postępowanie z wniosku ING Bank Śląski SA o stwierdzenie nabycia spadku po Damianie Wierzbowskim.

  Czytajwięcejo: