Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 484/18

  Na podstawie art. 510 § 2 k p.c., art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k. p. c.  ustanowiono dla uczestnika postępowania Przemysława Durczyńskiego, kuratora procesowego w osobie pracownika sądu Elżbiety Strzeleckiej do zastępowania nieobecnego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 38/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Jadwigi Jaros do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasza Roztockiego w sprawie z powództwa Banku BGŻ BNP Paribas Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2413/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Sylwii Domańskiej dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Artura Szczepaniaka w sprawie z powództwa Alior Bank s.a. z siedzibą w Warszawie - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 285/18, toczy się postępowanie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 463/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 463/18, toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kwiatkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 992/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 992/18 Przemysław Janiak złożył wykaz inwentarza po Wiesławie Janiak, PESEL 4805081xxxx, urodzonej dnia 8 maja 1948 roku, zmarłej dnia 13 czerwca 2016 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej 95-073 Grotniki, ulica Jabłoniowa 8.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1807/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Marka Sierakowskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Witkowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1035/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1035/18 postępowanie z wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych o likwidację niepodjętego depozytu pieniężnego złożonego na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu po śmierci Janiny Gabryelczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 742/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 742/18 toczy się postępowanie z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z udziałem Katarzyny Redak-Snelewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Marii Redak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 282/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt  I Ns 282/18 toczy się postępowanie z wniosku DEFENSA Szwed i wspólnicy spółki jawnej z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Zbigniewie Świątczaku.

  Czytajwięcejo: