Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 1000/17

  Na mocy art. 145 kpc ustanowiono dla małoletniej Printessy Ciurar, kandydata na kuratora małoletniej w osobie adw. Lilianny Felczyńskiej -Fiks adres do korespondencji: Kancelaria Adwokacka Zgierz, ul. Andrzeja Struga 13-21 lok.105, do zastępowania uczestnika w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 146/17

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Tomasza Wieczorka kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Królikowskiej do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 23/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Piotra Sęka prowadzącego Kancelarię Adwokacką 95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21/21 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Piotra Florczaka.
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 121/17

  Na podstawie art. 144 § k.p.c. ustanowiono  dla pozwanej Małgorzaty Pilzak kuratora w osobie Elżbiety Strzeleckiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1323/18

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Sandry Kowalczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu dłużnika Mirosława Dudzińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 34/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 34/19 postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku Lechu Piechockim
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2024/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Jadwigi Jaros pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dariusza Jakubowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1087/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marty Florczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Łukasza Zgagacza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1091/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1091/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 639/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 639/18 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Malinowskiej.

  Czytajwięcejo: