Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1954/16

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Wawrzyniaka kuratora w osobie adwokata Anny Głowińskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Zgierzu przy ul. Długiej 44/46 lok. 90, kod pocztowy 95-100 Zgierz. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 595/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 595/16 postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A w Warszawi z udziałem Waldemara Schoska, Michelle Schoska, Eweliny Galek, Krystyny Schoskiej, Rafała Schoska, Nicole Schoska, Jarosława Jendrzejczyka, Michała Jendrzejczyka, Martyny Jendrzejczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Galek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 42/17

  Na mocy art. 510 kpc i art. 144 kpc w zw. z art. 13 §2 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Lipińskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Małgorzaty Błaszczyk w sprawie z urzędu z udziałem Małgorzaty Błaszczyk w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad mał. Piotrem Błaszczykiem, sygn. akt III Nsm 42/17.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1031/14

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1031/14 toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Emilii Ciesielskiej, Adriana Ciesielskiego, Radosława Ciesielskiego i Eweliny Ciesielskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Marzannie Ciesielskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1238/15

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1238/15 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Sęku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 716/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 716/17 postępowanie z wniosku Ryszarda Szypowskiego,  z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Socha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 135/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6,  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 135/17 toczy się postępowanie z wniosku Mirosławy Patury o stwierdzenie nabycia spadku po Zenonie Kubacie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 867/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 867/16 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Janeczek z udziałem Damiana Miśkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Miśkiewiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 763/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 763/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Elżbiety Białek, Konrada Gawlika i Bożeny Kęcerskiej o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy samego prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Sokolnikach Lesie, gmina Ozorków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 571/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 561/17 postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. Dział Obsługi Spraw Spadkowych

  Czytajwięcejo: