Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 524/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, w sprawie I Ns 524/17 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 392/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 392/17 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza z udziałem Jadwigi Walczak o stwierdzenie nabycia spadku  po Mirosławie Walczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 79/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanej Angeliki Polatowskiej, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 102/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanej Angeliki Polatowskiej, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 311/17 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Bogdanie Wacławie Brzezińskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Co 100/17

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Macieja Korczaka do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanych z miejsca pobytu dłużników Doroty Kubiak i Andrzeja Kubiaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 531/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 531/17 postępowanie z wniosku Marcina Żaka o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Wrzesińskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 42/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Przemysława Wojtczaka uczestnika Artura Ambroziak w sprawie z wniosku Starosty Zgierskiego o orzeczenie przepadku pojazdu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 239/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 maja  2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 239/17 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janinie Barbarze Żytek – Szadkowskiej z domu Pietrzak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 365/15

  Na podstawie art.144 § 1,2,3 kpc . ustanowiono dla pozwanej Eweliny Sawickiej, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Elżbiety Strzeleckiej, do zastępowania pozwanej w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo: