Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 868/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 868/17 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Piątkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 720/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 720/17 toczy się postępowanie z wniosku Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Stefanii Dębskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dębskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1938/15

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Marty Florczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Andrzeja Fagasa.  

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2967/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Marty Florczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Michalaka w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. w Warszawie o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 737/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Marty Florczyk dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jana Staszewskiego w sprawie z wniosku Bogusławy Gracik o stwierdzenie nabycia spadku.  

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 939/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 939/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Wandy Kozłowskiej, Izabeli Żebrowskiej, Małgorzaty Żebrowskiej–Bieńczak i Michała Żebrowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 940/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 940/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Stanisławy Kowalskiej i Zdzisława Wypychowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 838/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 838/17 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zofii Urszuli Kowalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 722/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 13 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 722/17 zezwolił Jarosławowi Kowalskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem obowiązku naprawienia szkody.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 722/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie w osobie pracownika sądu – Marty Florczyk ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu wierzycieli(spadkobierców) Zenona Kałczaka, ostatnio zamieszkałego w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 4, w sprawie z wniosku Jarosława Kowalskiego o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo: