Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1191/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Beaty Antczak do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1191/18 Mirosława Jędrzejczaka i Jarosława Jędrzejczaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1532/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Beaty Antczak dla pozwanego Krzysztofa Kozłowskiego w sprawie z powództwa Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 149/19

  Na mocy art. 144 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Marty Florczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Marty Zasady.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 571/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu , ul. Sokołowska 6 , w sprawie I Ns 571/19 toczy się postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z udziałem Zbigniewa Waliszewskiego i Marcina Waliszewskiego  o stwierdzenie nabycia spadku po  Janie Waliszewskim  synu Stanisława i Janiny  urodzonym w dniu 22 czerwca 1948  roku w Łodzi , zmarłym w dniu 21 września 2014  roku  w Zgierzu przed śmiercią stale zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 615/19

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Agnieszki Pawlak   -  pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, adres do korespondencji Zgierz,  ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Eweliny Witkowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane,  ostatnio zamieszkałej 95-015 Głowno, ul. Miła 8.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 499/17

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Anny Witczak   -  pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, adres do korespondencji Zgierz,  ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasza Wieczorkiewicza, którego miejsce pobytu nie jest znane,  ostatnio zamieszkałego 90-950 Łódź, Nowe Sady 17.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 363/18

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Marty Florczyk   -  pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, adres do korespondencji Zgierz,  ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Sławomira Wielocha, którego miejsce pobytu nie jest znane,  ostatnio zamieszkałego 63-300 Pleszew, Kowalew ul. Baranów 27.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1826/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Tomasza Ignaczaka kuratora w osobie adwokata – Magdaleny Kaczorowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 571/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu , ul. Sokołowska 6 , w sprawie I Ns 571/19 toczy się postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z udziałem Zbigniewa Waliszewskiego i Marcina Waliszewskiego  o stwierdzenie nabycia spadku po  Janie Waliszewskim  synu Stanisława i Janiny  urodzonym w dniu 22 czerwca 1948  roku w Łodzi , zmarłym w dniu 21 września 2014  roku  w Zgierzu przed śmiercią stale zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 368/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Sylwii Domańskiej – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Macieja Mączyńskiego do reprezentowania w sprawie z wniosku Anety Wodarczyk o zniesienie współwłasności nieruchomości.
   

  Czytajwięcejo: