Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 706/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Anety ROGALSKIEJ - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Mateusza Wypłosz w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Wypłosz o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 67/18  toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 93/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Caban do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Barbary Gruter.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 989/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 989/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Grabarek, Zbigniewa Grabarka i Henryka Grabarka z udziałem Barbary Brzezińskiej, Jadwigi Stańczyk i Jana Grabarka o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Grabarku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 936/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. SYLWII DOMAŃSKIEJ do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Zdzisława Kociaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1750/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Ireneusza Perki, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Jacka Wojciecha Gumińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1148/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Głowińskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I C 1148/17 Dariusza Lisowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 94/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 94/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank SA w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Dominiaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2521/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Michała Imińskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I C 2521/17 Tomasza Bagińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 705/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Betchera prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I C 705/17 Macieja Burdyki.

  Czytajwięcejo: