Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 184/17

  Na mocy art. 144 § 1,2,3 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Lipińskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu pozwanego Piotra Bartosiaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 926/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 926/17 toczy się postępowanie z wniosku Zdzisława Sasinowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Sasinowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 800/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 800/17 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesławowi Kosiadzie sporządzenie spisu inwentarza spadku po Franciszku Głowackim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1000/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1000/17 postępowanie z wniosku Wandy Andrzejewskiej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 933/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 933/17 postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 307/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 307/17, toczy się postępowanie z wniosku Barbary Rakszewskiej, Elżbiety Stefańskiej i Haliny Gwizdalskiej z udziałem Haliny Czrwińskiej, Marka Bełdowskiego, Jolanty Kisiel-Mrówczyńskiej, Jerzego Rajskiego, Feliksa Pisery, Ireny Pisery, Agnieszki Wiroskiej, Zofii Babińskiej, Stanisława Mielczarka, Kazimiery Milczarek, Bogusza Marszałka i Marianny Juszczak o stwierdzenie nabycia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 631/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 11 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 631/17 z wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu przy ulicy Chełmskiej 16/18, z udziałem Barbary Zielak i Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu stwierdził likwidację niepodjętego depozytu pieniężnego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 706/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 11 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 706/17 z wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu przy ulicy Chełmskiej 16/18, z udziałem Waldemara Pintery i Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu stwierdził likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2032/16

  W dniu 30 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Eugeniuszu Matusiaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1018/17

  W dniu 25 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Wojciechu Wasilewskim.

  Czytajwięcejo: