Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1047/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1047/17 postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz reprezentowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Zgierzu o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 99/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański w trybie art. 6371 k.p.c. przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza po Mariuszu Rafale Cybulskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 155/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 155/18, toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Krusińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 943/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 943/17, toczy się postępowanie z wniosku Jana Piaskowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 967/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 967/17 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu o stwierdzenie, że OSP w Zgierzu nabyła z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt I Ns 713/17 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Frajman.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 512/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Anny Karczewskiej - Pawlak, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego  Krystiana Grzelaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1084/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1084/17 postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Jadwigi Milczarek i Mirosława Milczarka o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 765/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 765/17, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1989 roku przez zasiedzenie prawa własności nieruchomośc.

  Czytajwięcejo: