Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1166/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1166/18, toczy się postępowanie z wniosku Mariusza Szczerbiaka o stwierdzenie nabycia przez Mariannę i Adama małżonków Szczerbiak przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec Pieńki gmina Stryków

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 490/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Jadwigi Jaros pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Moniki Marszałek w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 23/19

  Ustanowiono dla uczestnika postępowania Marcina Rusek, ostatnio zam. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Lipowa 19/6 lub 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 47 m. 12, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Królikowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 667/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Kokocińskiej - Zajder – Kancelaria Adwokacka, pl. Kilińskiego 12; 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mariusza Bedońskiego do reprezentowania w sprawie Kmp 102/07 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michała Durańskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 200/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Doroty Pabiańczyk – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasza Kornackiego do reprezentowania w sprawie z powództwa Credit Agricole SA z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Tomaszowi Kornackiemu - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 712/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Jadwigi Jaros – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Celiny Rutkowskiej do reprezentowania w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie przeciwko Celinie Rutkowskiej - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2873/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Bartłomieja Trzmielaka – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Barbary Łukomskiej do reprezentowania w sprawie z powództwa PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przeciwko Barbarze Łukomskiej - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 804/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Jerzego Wrojkosa kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Beaty Antczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2687/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Felkowskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Elżbiety Kupis.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 298/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 298/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracji sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Andrzeju Kowalczyku.

  Czytajwięcejo: