Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 869/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 869/18 postępowanie z wniosku Teresy Stefanek z udziałem Małgorzaty Owczarek, Pawła Stefanka i Ewy Czachorowskiej o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez zasiedzenie w udziale 4/6.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 649/15

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Zuzanny Lubińskiej - Budziarek prowadzącej kancelarię adwokacką w Zgierzu (adres: Plac Jana Pawła II nr 20 lok. 7, 95-100 Zgierz) do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznaną z miejsca pobytu Marię Suszniak w sprawie z wniosku Jolanty Rogalskiej i Jarosława Rogalskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2265/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Skrzat zamieszkałej 95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I C 2265/18 Ireneusza Wasielaka – pozwanego nieznanego z miejsca pobytu.


  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 409/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. I Ns 409/19 z wniosku Agnieszki Gajdy z udziałem Leokadii Stefańskiej, Ewy Niedzielskiej, Michała Stefańskiego, Marii Stefańskiej, Pawła Stefańskiego i Iwony Bardelskiej o zasiedzenie udziałów w nieruchomości położonej w Głownie przy ulicy Targowej 67, gmina Miasto Głowno.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 367/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 367/17 toczy się postępowanie z wniosku Wacławy Sęk o stwierdzenie nabycia przez Stanisława i Wacławę małżonków Sęk z mocy prawa przez zasiedzenie do majątku objętego wspólnością małżeńską własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 116/1 i 135, położonych w Kaniej Górze, gminie Zgierz

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 60/20

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 60/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Chylińskim, synu Wiktora i Władysławy, zmarłym w dniu 4 lipca 2019 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 498/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 498/19 toczy się postępowanie z wniosku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Hilarym Chomicz, synu Bolesława i Marii, zmarłym w dniu 31 października 1997 roku w Łodzi, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Strykowie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2507/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Sylwii Domańskiej - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Małgorzacie Rzeźnik w sprawie z powództwa Lechosława Kochańskiego – Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie  o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1966/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Betchera do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu Waldemara Dudka  w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasza Banacha z udziałem wierzyciela Banku BPK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w egzekucji z nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 12.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1618/16

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacją w Zgierzu, przy Pl. Jana Pawła II 20 lok.7 dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Koniuszewskiego w sprawie z wniosku Sylwestra Wojtasa


  Czytajwięcejo: