Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1827/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Elżbiety Kupis dla pozwanych Teresy Marianny Szlachetko i Arkadiusza Ryszarda Szlachetko w sprawie z powództwa Mariusza Bogusza o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 216/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Agnieszki Zarzyckiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Karoliny Pająk w sprawie z wniosku Haliny Szeszko o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I 755/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I 755/18 postępowanie z wniosku Gminy  Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Kuzańskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 458/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla Marzeny Stanić, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Caban.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1050/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1050/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Świstku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 805/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 805/18 postępowanie z wniosku Asekuracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Kazimierze Bartczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 596/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, w sprawie I Ns 596/18 toczy się postępowanie z wniosku Karoliny Olczyk i Michała Olczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Olczyku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 756/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 756/18 postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Rogalskiej, urodzonej 17 stycznia 1928 roku w Ozorkowie , zmarłej 22 października 2014 roku w Łodzi, przed śmiercią zamieszkałej w Ozorkowie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 573/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 573/18 postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu  o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Ignaczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1843/15

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marty Florczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Anny Szemiot do reprezentowania w sprawie o zasiedzenie.

  Czytajwięcejo: