Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 3522/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Beaty Zjawionej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasza Kowalskiego w sprawie z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie przeciwko Tomaszowi Kowalskiemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Kokocińskiej-Zajder do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Marzeny Kapuścińskiej w sprawie z wniosku Mariusza Kubiaka z udziałem Marzeny Kapuścińskiej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 155/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Katarzyny Ciesielskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Małgorzaty Kotas w sprawie z wniosku Jerzego Krusińskiego z udziałem Małgorzaty Kotas o zasiedzenie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 962/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych wierzycieli kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Anety Rogalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 207/18

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny Witczak do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Patryka Kwaśnego, w sprawie z powództwa Justyny Grabarczyk działającej w  imieniu własnym i małoletniego Igora Grabarczyka o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 508/18

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika Nialla Keogh którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak , adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6,  do zastępowania uczestnika w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 453/18

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie r. pr. Agnieszki Caban prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego, 95-100 Zgierz, ul. Przygraniczna 10 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michała Drozda

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 682/17

  Na podstawie art. 510 kpc i art.144 kpc w zw. z art.13 par.2 kpc ustanowiono dla uczestnika postępowania, Sylwestra Gawrońskiego, kuratora procesowego w osobie Elżbiety Strzeleckiej do zastępowania nieobecnego w toczącym się postepowaniu z wniosku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu z udziałem Małgorzaty i Sylwestra Gawrońskich w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1909/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Agnieszki Zarzyckiej - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Sławomira Iwanowskiego i Jarosława Iwanowskiego 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 82/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 82/18 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Olczyk.

  Czytajwięcejo: