Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 470/19

  W dniu 3 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Stanisławie Pietrzaku, córce Józefa i Danuty, zmarłym w dniu 3 lutego 2017 roku w Łodzi, przed śmiercią stale zamieszkałym w Zgierzu.
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 413/19

  Na podstawie art. 510 kpc i art. 144 § 1k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowiono dla uczestnika Sylwestra Ziółkowskiego którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2003/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Zarzyckiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie Adolfa Dytłowa i Bogusława Kamińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 273/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Dymkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 199/19 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Grotniki o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy samego prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1840/14

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anety Fortuniak do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Justyny Krygier i Aleksandry Krygier w sprawie z wniosku Zofii Krygier o uwłaszczenie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 417/18

  Na podstawie art.144 § 1 kpc. ustanowiono dla pozwanego Krzysztofa Łuczaka, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Elżbiety Strzeleckiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 227/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 227/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Izydorze Piestrzeniewiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1012/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 342/19 Anita Konopska złożyła wykaz inwentarza po Sławomirze Adamie Konopskim
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 272/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 272/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Grzegorzu Karpińskim, synu Longina i Mirosławy.
  Czytajwięcejo: