Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 336/18 postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego z siedzibą w Krakowie  z udziałem Sławomira Grunwalda i Krystyny Nieznaj o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 722/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 722/19 Danuta Graczyk złożyła wykaz inwentarza po Grzegorzu Ireneuszu Graczyku, PESEL 62030910458, urodzonym dnia 9 marca 1962 roku, zmarłym dnia 17 maja 2019 roku, ostatnio na stałe zamieszkałym w Zgierzu, przy ulicy Kolejowej 6B/12.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 664/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 664/19 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grotniki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 361/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Sandry Kowalczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Przemysława Pintera w sprawie z wniosku Reginy Pintera o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 591/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 591/19 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Kolejowa 6 w Zgierzu z udziałem Jadwigi Ostaszewskiej, Sebastiana Grzelaka i Barbary Grzelak o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Grzelak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 811/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 811/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Michale Ulasiewiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 353/19

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Agnieszki Pawlak do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Dawida Giersz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 332/19

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Marty Florczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Yassine Loudey, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego 95-100 Zgierz, ul. Leśmiana 4 m. 21.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 257/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika SR w Zgierzu Anety Rogalskiej ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu uczestnika Bartosza Oryszewskiego w sprawie z wniosku Starosty Zgierskiego z udziałem Bartosza Oryszewskiego i Powiatu Zgierskiego

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 792/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 792/19 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo: