Oferta pracy

Sąd Rejonowy w Zgierzu zatrudni na umowę zastępstwo na stanowisku ,,stażysta”  2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (od marca 2017 r.):

  zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

•          protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;

•          wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania;

•          wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach sądowych;

•          sporządzanie wokand;

•          rozpisywanie sesji;

•          wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych,

wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2015 poz. 1241):

•          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

•          nieposzlakowana opinia;

•          niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

•          w stosunku do kandydatów nie mogą być  prowadzone postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

•          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

 wymagania dodatkowe:

•          wykształcenie średnie, zdany egzamin maturalny;

•          biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office ) oraz innych urządzeń biurowych;

•          umiejętność prawidłowego redagowania pism sądowych,

•          odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

•          umiejętność analizowania treści dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swojego CV  w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6, I piętro pok. 2.35 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  do 15.30). Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.  42 715-75-04 u kierownika Oddziału Administracyjnego oraz mailowym administracja@zgierz.sr.gov.pl

W zastępstwie Dyrektora Sądu

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

A. Komorowska

Rejestr zmian dla: Oferta pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d