Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Sędziowie

I Wydział Cywilny

 • Anna Anduła-Dzikowska - Przewodnicząca Wydziału
 • Małgorzata Nowak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 • Agnieszka Adamczewska
 • Ewelina Iwanowicz
 • Joanna Łakomska-Grzelak (delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi do 31.07.2018 r.)
 • Katarzyna Balcerczyk
 • Małgorzata Retwińska (wyłączona od orzekania z powodu delegacji do Mni. Spraw. od 15.10.2009r. na czas nieokreślony)
 • Monika Malinowska-Wasiak
 • Monika Olszowiec
 • Sabina Ławniczak - asesor sądowy
 • Natalia Piotrowska
 • Karolina Wiśniewska - referendarz sądowy
 • Magdalena Surin - referendarz sądowy
II Wydział Karny


 • Kamila Świdzińska - Przewodnicząca II Wydziału Karnego
 • Przemysław Tworek
 • Adam Zieliński
 • Dorota Kłos-Wasińska - Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń
 • Joanna Dębowska
 • Monika Pawlica
 • Agnieszka Zakrzewska
 • Marta Goss-Przygucka  - asesor sądowy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich


 • Katarzyna Czerwińska - Prezes Sądu, Przewodnicząca Wydziału
 • Małgorzata Rembowska - Wiceprezes Sądu
 • Aneta Markowska
 • Inga Pietrasik

V Wydział Ksiąg Wieczystych
 

Referendarz i starsi referendarze

 • Jacek Kania - Przewodniczący Wydziału
 • Leszek Andrzejewski
 • Magdalena Zalewska
 • Marek Jatczak

Rejestr zmian dla: Lista sędziów, asesorów i referendarzy