Konta bankowe

Sumy depozytowe:

BGK O/Łódź 73 1130 1017 0021 10014990 0004

 

Zaliczki:

Bank Gospodarstwa Krajowego 81 1130 1163 0014 7128 7420 0002

 

Opłaty, zasądzone koszty sądowe, grzywny:

NBP O/Łódź 09 1010 1371 0007 1022 3100 0000

 

 Świadczenia pieniężne na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego 11 1130 1163 0014 7128 7420 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe