Komornicy

Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Kancelaria Komornicza nr IV w Zgierzu

Czesław Kosiada, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-716-36-57, 042-716-36-59,

godziny przyjęć:

we wtorki od 9:00-17:00,

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8:00-16:00

Informujemy, iż z dniem 30.06.2019 r. wygasa z mocy prawa powołanie na stanowisko komornika sądowego Pana Czesława Kosiady - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Kancelaria  nr IV w Zgierzu.
Jednocześnie informujemy, iż Zarządzeniem Nr 83/2019/WIZ Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie wyznaczania zastępcy komornika sądowego od dnia 01.07.2019 r. zastępcą Pana Czesława Kosiady została wyznaczona na czas nieokreślony Pani Anna Sikora - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu - Kancelaria Komornicza nr IX w Zgierzu.

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 26 czerwca 2019 r.
Na podstawie art.43 ust. l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771) zgodnie z wnioskiem x dnia 26.06.2019 r. pana Czesława Kosiady Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu wyznaczam:
Panią Annę Sikora - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu zastępcą Pana Czesława Kosiady. Pani Anna Sikora - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu będzie zastępował Pana Czesława Kosiadę w dniu 27.06.2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego.  

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art.43 ust. l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771) zgodnie z wnioskiem Pana Czesława Kosiady Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu wyznaczam:
Panią Annę Sikora - Komornika Sądowego zatrudnionego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym zastępcą Pana Czesława Kosiady Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w dniach od 18-19 kwietnia i 23 kwietnia 2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego oraz 26 kwietnia 2019 r. (wezwanie na posiedzenie Sądu).

 

Kancelaria Komornicza nr V w Aleksandrowie Łódzkim

Przemysław Kowalczyk, 95-070 Aleksandrów Łódzki, 11 Listopada 5A
tel. 727-765-822,
http://www.zgierz-komornik.pl

godziny przyjęć:

wtorek 9:00 - 17:00

Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu

Michał Durański, 95-100 Zgierz, ul. Popiełuszki 3a
tel. 042-716-10-39, www.komornik.michalduranski.pl

godziny przyjęć:

we wtorki od 10:00-16:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański - Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu poinformował, że w pierwszym półroczu 2020 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 12 czerwca 2019 r.
Na podstawie art.43 ust. l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771) zgodnie z wnioskiem Pana Michała Durańskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu wyznaczam:
Panią Radosława Strożka - asesora komorniczego zatrudnionego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym zastępcą Pana Michała Durańskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w dniach od 22 lipca 2019r. do 26 lipca 2019 r. oraz od dnia 16 sierpnia 2019r. do dnia 26 sierpnia 2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego 

Kancelaria Komornicza nr I w Zgierzu

Tomasz Banach, 95-100 Zgierz, ul. Długa 44/46 lokal 12
tel. 042-716-05-05, http://www.zgierzkomornik.pl/

rozmowy telefoniczne przyjmowane są:

we wtorki od 9:30-14:00,

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 12:00-14:00

Zgodnie z wnioskiem Pana Tomasza Banacha wyznaczono zastępstwo w osobie Pana Damiana Zientary, asesora komorniczego w kancelarii nr I Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w związku z nieobecnością Komornika z powodu urlopu wypoczynkowego w dniach od 8.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

 

Kancelaria Komornicza nr IX w Zgierzu

Anna Sikora, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-715-60-33,

godziny przyjęć:

we wtorki od 8:00-17:00

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 19.08.2019 r.
Na podstawie art.43 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771) zgodnie z wnioskiem Pani Anny Sikory - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu wyznaczam:
Pana Michała Iszczaka - Asesora komorniczego zatrudnionego w kancelarii Komornika Sądowego Anny Sikory przy Sądzie Rejonowym zastępcą Komornika Anny Sikory.

Pan Michał Iszczak - Asesor komorniczy będzie zastępował Pania Annę Sikorę w dniach od 26.08.2019 do 28.08.2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego.


Maciej Dominik Pakowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 4

Stanowisko komornika sądowego Macieja Pakowskiego wygasa z mocy prawa z dniem 29.03.2017 r. na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyznacza na zastępce pełniącego rolę likwidatora w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pana Janusza Kruka od dnia 14 maja 2018 roku.

tel. 690-003-400 i 505-612-051

godziny przyjęć:

w poniedziałki od 10.30 do 16.00

Korespondencję należy kierować na adres: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi  Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk, 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73/2.

 

Kancelaria Komornicza nr III w Zgierzu

Michał Gąszcz, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-716-87-58,

godziny przyjęć:

we wtorki od 10:00-16:00

Sąd Rejonowy w Zgierzu informuje, iż od dnia 3 lipca 2019 r.  na czas nieoznaczony - pan Tomasz Modro Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu został wyznaczony zastępcą pana Michała Gąszcza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu (którego powołanie wygasło z dniem 2 lipca 2019 r.)

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 19 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art.43 ust. l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771) zgodnie z wnioskiem Pana Michała Gąszcza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu wyznaczam:
Pana Tomasza Górnisiewicza - Komornika Sądowego zatrudnionego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi zastępcą Pana Michała Gąszcza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w dniach od 20 maja do 27 maja 2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego.
Likwidacja kancelarii nr III.

Kancelaria Komornicza nr VIII w Zgierzu

Jakub Paś, 95-100, ul. Andrzeja Struga 23/106
tel. 042-296-02-51,

godziny przyjęć:

we wtorki od 10:00–14:00

Pan Konrad Zdziebłowski - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Będzie zastępował Pana Jakuba Pasia w dniach 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. w związku z nieobecnością Komornika Jakuba Pasia z powody urlopu wypoczynkowego.


Kancelaria Komornicza nr VI w Aleksandrowie Łódzkim

Michał Krogulec, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Juliusza Słowackiego 5
tel. 042-652-42-19,

godziny przyjęć:

w czwartki od 8:00-15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Krogulec - Kancelaria Komornicza nr VI w Aleksandrowie Łódzkim poinformował, że w pierwszym półroczu 2020 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

 

Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 4 lutego 2019 r.

Na podstawie art.43 ust. l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sadowych ( Dz.U z 2018 r,, poz.771)

zarządzam:

1.  wyznaczam Panią Agnieszkę Bilską — Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim zastępcą Pana Michała Krogulca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w dniach od 15.07.2019 r. do 24.07.2019 r. tj. na okres niemożności wykonywania obowiązków komornika sądowego z powodu urlopu wypoczynkowego,

2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Kancelaria Komornicza nr VII w Zgierzu

Tomasz Modro, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 789-288-777

godziny przyjęć:

we wtorki od 9:00-17:00

Sąd Rejonowy w Zgierzu informuje, iż od dnia 3 lipca 2019 r.  na czas nieoznaczony - pan Tomasz Modro Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu został wyznaczony zastępcą pana Michała Gąszcza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu (którego powołanie wygasło z dniem 2 lipca 2019 r.)

Rejestr zmian dla: Komornicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-02-05
Publikacja w dniu:
2020-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-16
Publikacja w dniu:
2020-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-09
Publikacja w dniu:
2020-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-29
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-29
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-19
Publikacja w dniu:
2019-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-06-14
Publikacja w dniu:
2019-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-23
Publikacja w dniu:
2019-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d