Komornicy

Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Czesław Kosiada, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-716-36-57, 042-716-36-59,

http://komornik-zgierz1.pl/


Michał Durański, 95-100 Zgierz, ul. Popiełuszki 3a
tel. 042-716-10-39,

Tomasz Banach, 95-100 Zgierz, ul. Długa 44/46 lokal 12
tel. 042-716-05-05, http://www.zgierzkomornik.pl/

Anna Sikora, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-715-60-33,

Na mocy postanowienia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.08.2017 r. w sprawie DWOiP - IV - 635 - 10/17 pani Anna Sikora została zawieszona w czynnościach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Zastępcą pani Anny Sikory został wyznaczony Zarządzeniem Nr 45/2017/WIZ Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 04.09.2017 r. pan Czesław Kosiada Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Maciej Dominik Pakowski
, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 4

Stanowisko komornika sądowego Macieja Pakowskiego wygasa z mocy prawa z dniem 29.03.2017 r. na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji, zastępcą komornika w dalszym ciągu pozostaje asesor komorniczy Izabela Zaleska.

tel. 042-307-12-00.

Michał Gąszcz, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 042-716-87-58,

Jakub Paś, 95-100, ul. Andrzeja Struga 23/106
tel. 042-296-02-51,

Michał Krogulec, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Juliusza Słowackiego 5
tel. 042-652-42-19,

Tomasz Modro, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 3
tel. 789-288-777

Rejestr zmian dla: Komornicy