Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 359/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 359/18 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Drwalewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Trocińskiej, zmarłej w dniu 26 marca 2018  roku w Łęczycy, ostatnio stałe przebywającej z Ozorkowie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 384/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 384/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa- Starosty Zgierskiego o stwierdzenie, że nabył ona z mocy prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sokolniki Las, stanowiącej działkę geodezyjną numer 1148 o powierzchni 0,1560 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 451/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. AGNIESZKI ZARZYCKIEJ - Zgierz ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Doroty Najuch w sprawie z powództwa Edwarda Zielińskiego przeciwko Dorocie Najuch i Piotrowi Najuch o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 2084/17

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono dla dłużnika Piotra Klauze kuratora sądowego w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej do reprezentowania go w sprawie egzekucyjnej Km 2319/18 prowadzonej przez Komornika Sądowego Czesława Kosiadę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2103/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Anety Fortuniak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanych Anny Jóźwiak, Dariusza Jóźwiaka, Janusza Jóźwiaka, Dawida Jóźwiaka i Dacjana Jóźwiaka w sprawie z powództwa Gminy Miasto Ozorków  OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie o eksmisję.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 673/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 673/18 postępowanie z wniosku Pauliny Rzeszutek o likwidację niepodjętych depozytów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 645/18

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Tomasza Jakowicza i Doroty Jakowiocz kuratora sądowego w osobie adw. Piotra Sęka prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zgierzu ul. Powstańców Śląskich 21/21 do reprezentowania ich w sprawie egzekucyjnej Km 310/18 prowadzonej przez Komornika Sądowego Michała Durańskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2255/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Elżbiety Kupis dla pozwanej Joanny Hrynkiewicz-Serafin w sprawie z powództwa KGPN Sp. z o.o. w Warszawie o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2912/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak dla pozwanej Doroty Pijewskiej w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 619/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 619/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa -Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo: