Aktualności

 

 

Artykuły

  • Likwidacja IV Wydziału Pracy

    IV Wydział Pracy- zlikwidowany z dniem 1 sierpnia 2016 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

    Sprawy będą rozpatrywane w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tel: 042-66-40-997

    Czytajwięcejo: